Džafić Ševal

Džafić Ševal (Pčelinjaci Džafić) pčelari od 2016 godine. Pčelari sa desetak  LR košnica stacionarno.  Pčelinjak se nalazi u Pribavi. Hobi je pčelar i pčelinje proizvode radi isključivo za potrebe svoje prodice. Član Udruženja pčelara Bagremovac je od 2016 godine.