Fadil i Hanifa Halilčević

Fadil i Hanifa Halilčević (Pčelinjaci Halilčević) pčelarstvom se bave od 1995 godine uz povremene početničke pauze od 1-2 godine. Pčelinjak im je stacionarni uz porodičnu kuću u Stjepan Polju. Pčelare sa 40 LR košnica. Uglavnom su bazirani na proizvodnju meda i mednih proizvoda, polena, propolisa i rojeva te proizvode matice za svoje potrebe i potrebe prijatelja. Posjeduju vlastitu radionicu u kojoj proizvode veliki dio opreme za potrebe svog pčelinjaka. Članovi Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica su od 2018 godine.