Mujo Begović

Mujo Begović (Pčelinjaci Begović) sa pčelarenjem započinje  2019 godine kada je nabavio tri roja. Sljedećih godina povećava pčelinjak tako da pčelari sa do maksimalno 20 LR košnica. Pčelari stacionarno u svom rodnom Sokolu.Proizvodi med, polen, vosak i propolis. Član Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica je od 2019 godine.