Omer Nurikić

Omer Nurikić (Pčelinjaci Nurikić) pčelari od 2010 godine. Pčelari stacionarno u Gornjoj Lohinji. Pčelari sa 20-tak LR košnica. Proizvodi samo med. Član Udruženja pčelara Bagremovac je od 2019 godine.