Rasim Alibegović

Rasim Aliebgović (Pčelinjaci Alibegović) sa pčelaranjem započinje 2001 godine. Pčelari stacionarno sa dvadesetak LR košnica. Pčelari u Doborovcima na južnoj padini Monja na lokaciji Monjic. Proizvodi med, tinkturu i mast propolisa i pergu. Član Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica bio je u periodu od 2001-2011 godine a 2020 obnavlja članstvo.