Sead Bajić

Bajic Sead (Pčelinjaci Bajić) je penzionisani nastavnik biologije i hemije . Pčelari u Donjoj Orahovici Donjoj,u zaseoku Bajići. Pčelarstvom se bavi od 1970 godine sa kraćim prekidima. Pčelari stacionarno sa 25 pčelinjih društava. Pčelari sa LR košnicama a proizvodi med, propolis i vosak.