Senaid Husičić

Senaid Husičić (Pčelarstvo Husičić) pčelaranje započinje 2010 godine. Pčelinjak mu je stacionarni i pčelari sa do 30-tak LR košnica.  Pčelinjak mu se nalazi u Lukavici.  Proizvodi med, propolis, vosak a proizvodi i vještačke rojeve. Član Udruženje pčelara Bagremovac Gračanica je od 2020 godine.