Radovi na pčelinjaku u novembru

U novembru pčele počinju svoj “zimski san”. Pčelari su do sada trebali izvršiti sve potrebne radnje vezane za uzimljavanje pčelinjih zajednica. Otvaranje košnica od ovog mjeseca više se ne praktikuje kod imalo ozbiljnih pčelara.

U ovom mjesecu izlaze iz legla i posljednje pčele koje će dočekati toplije proljetne dane i odhraniti prve generacije pčela u idućoj godini. Kod malo slabijih košnica sa manjim brojem pčela to se već dogodilo ranije, dok se kod jačih događa upravo tokom novembra što  naravno ovisi o godini. U jesenima koje su toplije i vremenski stabilnije taj se događaj dešava kasnije, a u hladnijim prema prirodnom bioritmu pčela ranije.

Pčele kao što smo već pisali u ranijim tekstovima ulaze u labavije klube na temperaturama od 9-12°C što opet zavisi o snazi svake zajednice. Pa tako dok u proljeće i za vrijeme zimskih pročisnih letova nešto slabije zajednice izlaze ranije, a jače kasnije, kod ulaza u klube je situacija obratna. Jače će pčelinje zajednice u klube ući kasnije od slabijih – sa manjim brojem pčela i kod njih su mogući izleti na temperaturama do 10 ili 11°C. Ukoliko u ovom ili idućim mjesecima postoje velike oscilacije u dnevnim i noćnim temperaturama pčele će shodno tome širiti i skupljati klube, izlazit će češće na pročisne letove. To je naravno s jedne strane dobro, međutim tada pošto su aktivnije trošit će više i brže pripremljene zalihe hrane.

Iako mnogi pčelari upravo u novembru, a mnogi i prije, počinju sa utopljavanjem zajednica, mnogi su mišljenja da je do februara bitnije osigurati pravilnu, ali ne i prejaku ventilaciju košnice. Pčelama hladnoća smeta manje od moguće vlage koja se može javiti u košnici.

Trpanje na desetine kilograma novinskog papira oko i na košnicu ne samo da nije estetski lijepo već je i nepotrebno. Košnica bi trebala biti utopljena na način da sa vanjskih stranica gubi što manje topline. To se radi jedino zbog legla, a sada novog legla više neće biti dakle nikakvo pretjerano utopljavanje u novembru nije nepotrebno.

U početku novembra dovršavamo uzimljavanje zajednica, prije nadolazećih zimskih dana završavamo uređenje okoline pčelinjaka, u slučaju snježnih padavina čistimo leto košnice, po

 potrebi vršimo tretiranje zajednica protiv varoe ( ukoliko vremenske prilike budu takve radi se posljednjenakapavanje oksalnom kiselinom), počinjemo sa pretapanjem voska, osiguravamo mir u pčelinjaku i slično. Svi radovi uglavnom se preusmjeravaju na radove sa opremom u radionici van dohvata samih uzimljenih košnica. Počinjemo sa obnovom nastavaka ili praznih košnica izvan pčelinjaka okvira i slično.Ne treba zanemariti potrebu stalne edukacije pčelara na organizovanim seminarima i predavanjima koje pripremaju pčelarska Udruženja. Ukoliko na samom predavanju i ne naučite ili čujete ništa novo, vrijedno je izmjeniti pokoje iskustvo sa ostalim pčelarima, pa se tako može ili naučiti ili obnoviti stečeno iskustvo. Mlađi pčelari, ne po godinama već po pčelarskom stažu, nerijetko već nakon 2-3 godine misle da su naučili sve o pčelama. Međutim mišljenje je da nitko na svijetu o pčelama ne zna sve, naprotiv, o pčelama svi mi znamo vrlo malo i one nas uvijek iznenade bez obzira što su pčele medarice jedne od najproučavnijih insekata na cijelom svijetu.

Podijeli:

Nedavne novosti