Armin Bajraktarević

Armin Bajraktarević ( Pčelinjaci Bajraktarević) se pčelarstvom bavi od 2017 godine. Pčelari sa oko 35 LR košnica stacionarno a pčelinjak mu se nalazi u Babićima. Proizvodi med, polen, propolis i rojeve. Član Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica je od 2022  godine.