Krečno ili vapnenasto leglo 

Uvod

Gljivična bolest legla Bolest krečnog legla javlja se širom svijeta, posebno tokom intenzivnog razvoja zajednice u proljeće, kad nema dovoljno prisutnih starijih pčela u zajednici za čuvanje topline legla koje se intenzivno povećava. Bolest krečog legla obično nije ozbiljnija bolest, pa dovoljno snažne zajednice mogu same ozdraviti.Krečno leglo je gljivična bolest koju uzrokuje gljivica Ascophaera apis, a pogađa probavni sistem ličinki pčela. Ličinke pčela zaraze se sporama Ascophaera apis putem hrane. Spore klijaju u njihovim crijevima, što dovodi do odumiranja ličinki uglavnom nakon poklapanja. Svaka uginula ličinka proizvede milijarde spora, a ako ih pčele radilice ne uklone, mogu ostati zarazne i nekoliko godina u košnici. Leglo smješteno na rubovima okvira (općenito je to trutovsko leglo) najviše je pogođeno jer je tu najteže održavati toplinu.

Simptomi

Krečno leglo se prenosi putem hrane zaražene sporom uzročnika. Ličinke mogu biti zaražene u različitim životnim fazama, češće tokom trećeg ili četvrtog dana života. Zatim umiru tokom prva dva dana nakon poklapanja stanice, tako da pčele moraju otvoriti stanice kako bi uklonile uginule ličinke. Krečno leglo uzrokuje mumikaciju i/ili kalcikaciju ličinki. U početku se ličinke čine mekanima, poprimajući šesterokutni oblik stanice. Zatim se osuše i postaju tvrde. Bolešću najpogođenije ličinke su bijele boje, ali neke postaju sive ili crne (slika 36). Speci#čna je ©Miroslav Antolčić GLAVNE BOLESTI PČELA VAPNENASTO LEGLO 102 103 prisutnost malih kamenčića (kao komadići krede) na podnici ili ispred leta na ulazu u košnicu. Gljivica Ascosphaera apis bolje napreduje u ličinkama koje su smještene u stanicama prema vanjskim dijelovima legla gdje je hladnije. Posebno im pogoduje period intenzivnog proljetnog razvoja, kad nema dovoljno odraslih pčela da omoguće odgovarajuću kontrolu temperature na cijelom području legla. Manje i slabije zajednice su osjetljivije jer njihove pčele nisu u stanju zadržati optimalnu temperaturu legla. Ličinke trutova obično su najviše pogođene zbog njihova smještaja na rubovima legla. Niske temperature, velika vlažnost na pčelinjaku i loša ventilacija košnice pridonose težoj slici bolesti.

Prenos

Unutar košnice, bolest krečnog legla prenosi se zaraženom hranom koja sadrži spore uzročnika bolesti. Ove spore su veoma zarazne i lako se mogu proširiti između košnica grabežom, zrakom i nehigijenskim (neadekvatnim) pojilištima. Osim toga, pčelar može lako širiti bolest između košnica i pčelinjaka korištenjem kontaminirane opreme i prijenosom kontaminiranog polenau zdrave zajednice. U pčelarskoj opremi i tlu spore krečnog legla mogu ostati zarazne do 15 godina, pa čak i više. Izbjegavanje bilo kakve aktivnosti koja uzrokuje gubitak topline u zajednicama može pomoći u prevenciji bolesti vapnenastog legla. Aktivnosti koje uzrokuju gubitak topline uključuju: – previše i/ili predugi pregledi košnica tijekom zime ili u hladnim danima; – razdvajanje zajednica za umjetno rojenje; – razbijanje legla umetanjem golih satnih osnova između okvira legla, posebno tokom nepovoljnih razdoblja za gradnju saća, kao što je rano proljeće, jesen ili zima, kada pčele nemaju dovoljno hrane u prirodi, ili kada je nedovoljan broj mladih pčela graditeljica

Dijagnoza

Pčelar može opaziti tvrde, bijelo do sivo-crne smežurane mumi#- cirane ličinke u leglu, na letu i oko košnice

Suzbijanje

Testirana je moguća primjena mnogih lijekova, ali je rezistentnost spora Ascophaera apis tolika da je iskorjenjivanje bolesti nemoguće. Najboljim rješenjem u praksi se pokazalo davanje pčelama šećernog sirupa (1:1), zakiseljenog limunovim sokom, octom ili askorbinskom kiselinom u prahu do postizanja pH vrijednosti 4. Pojava bolesti također se može spriječiti poštivanjem smjernica dobre pčelarske prakse. Bolest krečnog legla često uzrokuje značajne proljetne gubitke, slabiji razvoj zajednice, a time i smanjenu proizvodnju, no bolest je obično benigna. Oboljele zajednice se mogu oporaviti same, posebno ako su povoljni pašni i vremenski uvjeti te se poveća snaga zajednice.