Darvin Dobrnjić

Darvin Dobrnjić (Pčelinjaci Dobrnjić) sa pčelarenjem je započeo 2020 godine. Pčelari stacionarno u mjestu Bašići (između Orahovice i Miričine).Pčelari sa 7 LR košnica. Proizvodi med i propolis za vlastite potrebe.Član je Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica od 2020 godine.