Fadil Okić

Fadil Okić (Pčelarstvo Okić).Pčelarenjem se počeo baviti od 2020.godine. Pčelare stacionarno sa 85 LR košnica na području Škahovice (Nurkići). Proizvode med i vosak. Član Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica je od 2021 godine.