Fikret Ćurić

Fikret Ćurić( Pčelinjaci Ćurić) Hobi pčelar od 2022 godine.Pčelinjak se nalazi u Gračanici i jedan je od rijetkih pčelara koji pčelari po sistemu urbanog pčelarenja. Pčelari sa 8 društava (LR i Rodna voja). Proizvodi med,polen i propolis,isključivo za lične potrebe. Član Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica je od 2022 godine. Od 2023 godine član je Upravnog odbora našeg Udruženja.