Husein Okanović

Husein Okanović (Pčelinjaci Okanović). Hadžija Husein Okanović je počeo pčelariti sa petnaest godina. Hadžija danas ima 75 godina i sa pčelama je zajedno 60 godina i zasigurno je jedan od naših najboljih pčelara. Ne postoji nijedan pčelar sa područja Gračanice ali i šire koji nije čuo za hadžiju Huseina. Njegovo znanje koje nikada nije čuvao za sebe prenešeno je na stotine mlađih a sada prekaljenih pčelara.  Krenuo je pčelarit sa pološkom(košnicom), kasnije je prešao na Dadan blatove (DB) košnice pa je došao i do AŽ košnica da bi na kraju krenuo sa LR i Farar košnicama sa kojima i danas pčelari.  Pčelari sa oko 60 košnica. Husein je iako u lijepim godinama seleći pčelar i njegove pčele koje su inače smještene u Škahovici cijele godine su na ispašama po cijeloj Bosni i Hercegovini od Posavine do planina iznad Olova. Ima veliku pomoć cijele porodice.  Prvi je pčelar koji je na području gračaničke opštine koji je počeo proizvoditi matičnu mliječ, selekcionisane matice i uvijek je bio inovativam i iznad vremena. Proizvodi med, polen, propolis, matičnu mliječ, matice, nukleuse. Član Udruženja pčelara Bagremovac je dugo od prije rata(ne zna se od koje godine) i nosilac je nekoliko priznanja Udruženja.