Ibrahim Kahvedžić

Ibrahim Kahvedžić (Pčelinjaci Kahvedžić) sa pčelama se druži od 2000 godine. Pčelari stacionarno u Babićima sa 20 LR košnica i proizvodi organski med, polen i propolis a svu opremu za svoj pčelinjak pravi sam. Član Udruženja pčelara Bagremovac je od 2021 godine.