Mustafa Okić

Mustafa Okić,pčelarenjem se bavi od 2020 godine.Pčelari sa desetak LR košnica Pčelinjak je stacionarni i nalazi se u Škahovici. Bavi se proizvodnjom meda,propolisa i rojeva trenutno samo za vlastite potrebe.Član udruženja pčelara Bagremovac od 2023 godine.