Nijaz Spahić

Nijaz Spahić (Pčelinjaci Spahić) pčelari pd 1998 godine sa košnicama LR. Seleći je pčelar, sa dvije pčelarske registrovane prikolice i tri platforme što mu olakšava njegov nomadski način pčelarenja. Pčelari isključivo na med i prodaju pčelinjih društava.Član je Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica od 2010 godine.