Informacija o kantonalnim i federalnim poticajima za članove UP Bagremovac Gračanica

Poštovane kolegice i kolege, članovi Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica. U nastavku pročitajte informaciju o kantonalnim podsticajima. Svi članovi koji planiraju aplicirati za kantonalni podsticaj obavještavaju se da od ponedeljka 17.07.2023 godine mogu započeti sa prijavama u Gradskoj službi za poljoprivredu Grada Gračanice (šalter br 1). Svi članovi koji imaju od 15-19 košnica a izvršili su sva ranija ažuriraja u Gradskoj službi imaju pravo aplicirati za sredstva sa Kantonalnog nivoa. Krajni rok za predaju dokumentacije je početak septembra Potreba dokumentacija je:

  • Potvrda o provedenim obaveznim mjerama za pčele ( zaključno sa danom 30.04.2023 godine koje je izdala nadležna Veterinarska stanica (klinički pregled))
  • Potvrda Udruženja pčelara Bagremovac Gračanica o broju košnica ( potvrda se izdaje članovima koji su uplatili članarinu za 2023 godinu)
  • Uvjerenje Porezne uprave Gračanica da pčelar koji aplicira nema poreskih dugovanja ( Uvjerenje se vadi u Poreznoj upravi – ispostava Gračanica)


Pčelari koji su aplicirali za Federalni nivo podsticaja ( 20 košnica i više) nakon dolaska komisije iz Ministarstva i objavljivaja zapisnika bit će obavješteni putem web stranice,FB stranice I Viber grupe Udruženja.

Podijeli:

Nedavne novosti