Kristalizacija meda

Kristalizacija je prirodno svojstvo meda i svaki će se med s vremenom kristalizirati

U zavisnosti od vrste meda kristalizacija meda može trajati od nekoliko nedelja pa do nekoliko godina poslije vrcanja. Brzina kristalizacije meda zavisi od odnosa glukoze i fruktoze kao i od temperature prostorije u kojoj se med čuva. Temperatura ispod 20°C ubrzava kristalizaciju meda, dok je vlažnost vazduha u skladišnoj prostoriji usporava .

Poznato je da svaki med sa velikom koncentracijom polena kao što su lipov, suncokretov i med od uljane repice kristališu vrlo brzo. Bagremov med je nektarski med i ima znatno manje polena nego što ga ima kod ostalih medova i zato je potrebno mnogo više vremena za njegovu kristalizaciju. Šumski med (medljika) kristališe takođe veoma sporo jer je to med koji gotovo i da nema polena zato što pčele skupljaju mednu rosu sa lišćara i četinara.

Prilikom kristalizacije med bi trebao da kristališe homogeno po cijeloj površini. Odstupanja od ovakve homogene kristalizacije može da se dogodi i da dođe do kristalizacije samo jednog dijela meda. Ovo se najčešće dešava sa livadskim ili lipovim medom. Livadska ispaša pčela kao i paša lipe počinje posle vađenja meda od bagrema. Svaki pčelar mora da ostavi nešto bagremovog meda u košnici jer se ne može znati kakva će biti livadska ili lipova paša i pčele moraju nečim da se hrane. Pčelari obično vode računa da ne dođe do sjedinjavanja više vrsta medova, ali postoji velika mogućnost da se pomješaju. Oni ostaju sjedinjeni i posle vrcanja livadskog ili lipovog meda. Obzirom da vrijeme kristalizacije livadskog meda i bagremovog meda nije isto (livadski i lipov med kristališu brzo, a bagremov sporo) onda se može desiti da dođe do predvajanja u tegli. Ovo ne znači da je med lošeg kvaliteta nego da su slučajno pomješane dvije ili više vrste meda.

Med koji je kristalisao ne gubi ni jedino svoje dragocjeno svojstvo i može se konzumirati i u takvom obliku. Kristalizacija meda utiče samo na boju, bistrinu i teksturu.

Dekristalizacija meda se vrši tako što se med zagrije na temperaturi do maximalno 40°C. Pregrijavanje meda preko ove temperature dovodi do gubitaka ljekovitih svojstava meda i zato treba biti vrlo obazriv prilikom dekristalizacije. Med koji je dekristalisan će ponovo kristalisati, ali mu je posle dekristalizacije potrebno znatno više vremena za ponovnu kristalizaciju nego prvog puta.

Podijeli: